“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.”

― Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings

Schrijf het van je af, ‘Opening up is writing down!’

Ken je het, malende gedachtes die alsmaar rond gaan in je hoofd? Omdat er iets gebeurd is. Een soort van denken dat maar niet wil stoppen en de onrust, de ergernis die je dan voelt? Eigenlijk net zoals de naald van een platenspeler die vastloopt in de groef, de muziek over en over herhalend. Het blijft maar rond gaan in je hoofd. Over vroeger, over gisteren, over vandaag, over de toekomst. Voor vinyl geldt dat schoonmaken de oplossing is. Expressief schrijven is een soort van schoonmaken en zou zo maar kunnen helpen om de muziek weer te laten klinken zoals deze bedoeld is.

James Pennebaker, Professor — Ph.D., heeft begin jaren ’80 onderzoeken gedaan waaruit bleek dat de gezondheid en productiviteit van mensen verbeterde wanneer ze over traumatische ervaringen of onzekerheden schreven. Uit de onderzoeken bleek dat mensen die meer over oorzaak en gevolg schreven, die meer zelfreflectie in hun teksten vertoonden en die meer positieve woorden gebruikten zodra ze over emotionele dingen schreven er na het schrijven een duidelijke verbeteringen in hun gezondheid lieten zien. Kortom schrijven, al is maar een kwartiertje per dag, over aangrijpende dingen die je meemaakt zou ook voor jou kunnen werken.

Zelf gebruik ik een mengvorm van schrijven en kleine denkschetsen. Ik schets zodra ik vast zit en ik geen woorden meer kan vinden. Het is vooral het vrije, zonder oordeel neerzetten van gevoelens op papier wat werkt. Maar ook het schrijven op een tablet werkt. In eerste instantie begin ik gewoon, gedachteloos alles neerschrijvend en tekenend wat er in me opkomt. Ik bepaal of iemand ze ooit mag zien of lezen. Gaandeweg de leercurve voor expressief schrijven merkte ik dat ik vrijer werd, niet meer lette op grammaticaal correct of esthetisch verantwoord. En al zoekende vond ik mijn eigen ritme en mijn eigen stijl. Het brengt me rust en inzicht.

Wat is het?

Expressief schrijven is een persoonlijk en gevoelig schrijven zonder dat je let op komma’s, punten of schrijffouten. Het zijn woorden die diep uit je binnenste opborrelen. Het houdt geen rekening met etiquette of fatsoen en is bedoeld om uiting te geven aan dat wat er diep in je hart speelt.

Bij deze vorm van schrijven besteed je meer aandacht aan gevoelens dan aan gebeurtenissen, herinneringen, objecten of aan mensen in een verhaal. Net als verhalend schrijven, kan expressief schrijven een spanningsboog hebben: begin, midden en einde. Soms gedraagt een expressief schrijfsel zich als een verhaal dat aanzwelt tot een climax en zich vervolgens weer settled. Maar veelal is expressief schrijven turbulent en onvoorspelbaar, en dat is OK. Expressief schrijven gaat niet zozeer over wat er gebeurde of over goed of fout als wel over hoe jij je voelde toen het gebeurde.

Waarom werkt het?

Het blijkt dat alles wat je geheim houdt of voor jezelf ontkent je van binnen op kan gaan vreten. Het gaat over ‘de olifant in de kamer’ dat wordt gebruikt voor ‘een probleem dat overduidelijk aanwezig is, maar waarover niet gesproken wordt’. Je uiten -zelfs op deze persoonlijke manier- zorgt dat er iets in beweging komt. Het gaat hierbij dus niet over ‘de roze olifant’. Dat betekent ‘dingen zien die er niet zijn, hallucineren’.


Proefbaksel Expressief schrijven

Wil je het zelf ook uitproberen bekijk dan eens de ingrediënten voor expressief schrijven.


Meer weten?

Ik vond een mooie video over de ervaringen van andere mensen betekent bij het expressief te schrijven.

En een lezing van James Pennebaker over de pyschologische gevolgen voor je gezondheid.

 

James Pennebaker tijdens een lezing van het Teachers College, Columbia University

Links


 

©Photo by Calum MacAulay on Unsplash