Ergens rond 2010 raakte ik geïnspireerd door het boek ‘Gamestorming. A playbook for innovators, rulebreakers and changemakers.‘ van Dave Gray, Sunny Brown en James Macanufo. De benadering van het creatieve proces als spel en het visualiseren van ideeën sprak me aan. De ideeën zijn vertaald naar een ingrediëntenlijst. Recentelijk kwam ik deze samenvatting tegen en besefte hoeveel houvast deze eenvoudige ingrediëntenlijst iemand die begint met het genereren van ideeën kan bieden.

  1. Opening and Closing. Dit concept is zo belangrijk voor het managen van energie en flow dat het thuishoort op de essentials-lijst. Openen en sluiten is de manier waarop je je gamestorming-activiteiten orkestreert. Net als ademen ligt het aan de basis van elke activiteit en geeft het ritme en leven.
  2. Fire Starting. In ideatie zijn technieken die het vuur aanwakkeren de vonk die de verbeelding doet ontbranden. Start een vuurtje op de verkeerde manier of op de verkeerde plaats, en je zult snel merken dat de dingen uit de hand lopen.
  3. Artifacts. Als je informatie gaat verzamelen, sorteren en ordenen, kan het al snel overweldigend worden. Met ‘objecten’ zoals een post-it, kaarten, zandlopers, lego of iets wat toevallig op de tafel ligt en wat je gebruikt in je verhaal wordt het overzichtelijk. Ze maken kennis of informatie expliciet, tastbaar, draagbaar en blijvend.
  4. Node Generation. Een node is alles wanneer het wordt gezien als onderdeel van een groter geheel. In de beginfase van een onderzoek genereer je zoveel mogelijk nodes bijvoorbeeld door het gebruik van post-its. Nodes kun je ordenen, sorteren, filteren etcetera.
  5. Meaningful Space. Om zinvol te kunnen ordenen, filteren en sorteren is er een vlak of ruimte nodig waarbinnen je deze kunt sorteren en ordenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een whiteboard met daarop een stramien week door labels betekenis heeft gekregen.
  6. Sketching and Model Making. In dit hele proces dragen zowel het schetsen als het maken van modellen bij aan het aanboren van een bredere creativiteit. Het kan hierbij helpen om mensen over hun ingebouwde mantra ‘ik kan niet tekenen’ heen te helpen door ze houvast te geven overzicht van eenvoudige visuele elementen die ze kunnen gebruiken in hun schetsen.
  7. Randomness, Reversal, and Reframing. Willekeur is een essentieel element in elke vorm van creativiteit. Het schudden en opnieuw combineren van genen is bijvoorbeeld een essentieel element in de variatie en selectie die leidt tot het ontstaan van nieuwe levensvormen. Hetzelfde principe werkt op het gebied van denken en ideeën.
  8. Improvisation. Improviseren betekent spontaan ontwikkelen met wat er toevallig beschikbaar is. Als een jazzmuzikant componeer en creëer je tegelijkertijd. Als je improviseert, creëer je in het moment, intuïtief reagerend op de omgeving en je innerlijke gevoelens. Je laat los. Door je aannames en vooroordelen los te laten, open je een pad naar nieuwe ideeën, nieuwe praktijken en nieuw gedrag. Je vergeet bewust wat je weet om spontaniteit, serendipiteit en verrassing uit te lokken.
  9. Selection. Je kunt niet alles doen, en daarom zijn er momenten waarop je een groot aantal ideeën of opties moet onderverdelen in een kleinere, beter beheersbare set. Bijvoorbeeld door te stemmen op ideeën waarbij deelnemers ieder 5 stippen krijgen en deze mogen verdelen over de post-its.
  10. Try Something New. Je zult niets ontdekken en uitvinden tenzij je gewend raakt aan het nemen van risico’s en het regelmatig uitproberen van nieuwe dingen. Maak er een gewoonte van om elke keer dat je gamestormt minstens één nieuw ding te proberen. Er zijn alleen leermomenten, geen fouten…

Bron: 10 Essentials for Gamestorming. Dave Gray, Sunny Brown en James Macanufo.