Case study: De stem van de ondernemer

Van onderzoek en co-creatie tot een krachtig logo: meer dan alleen visuele identiteit

Deze case study beschrijft het traject van Amsterdam City, een vereniging van ondernemers in de Amsterdamse binnenstad, in hun zoektocht naar een nieuw logo en bijbehorende huisstijl. Het project belicht niet alleen de stappen die tot het uiteindelijke logo leidden, maar benadrukt ook dat branding veel meer omvat dan louter visuele elementen.

De start: inventarisatie en co-creatie

In 2019 startte Amsterdam City met een onderzoek naar de wensen en randvoorwaarden voor een nieuw logo. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met stakeholders, waaronder leden van de vereniging, het bestuur en externe experts.

Een brainstorm sessie met stakeholders bracht de kernwaarden van Amsterdam City helder in beeld: ondernemerschap, verbinding, trots en dynamiek centrum Amsterdam. Deze waarden vormden de basis voor de ontwikkeling van het nieuwe logo.

Van schets tot definitief concept

In de schetsfase werden drie concepten uitgewerkt, die vervolgens werden gefinetuned en gepresenteerd aan de stakeholders. Na feedback en discussie bleven twee concepten over die verder werden uitgewerkt.

Uiteindelijk viel de keuze op het concept “De stem van…”, dat de belangenbehartiging van Amsterdam City voor ondernemers in de binnenstad symboliseert. Het logo, met een krachtige typografie en herkenbaar kleurenpalet, reflecteert de waarden van de vereniging en straalt een professionele en eigentijdse uitstraling uit.

Samenvattend: de 7 stappen die tot het definitieve logo geleid hebben

 1. Inventarisatie van wensen en randvoorwaarden
 2. Brainstorm sessie stakeholders met als doel de kernwaarden helder te formuleren
 3. Schetsfase uitgaande van drie concepten
 4. Finetunen van de drie concepten
 5. Uitwerken van twee overgebleven concepten
 6. Definitive keuze voor uiteindelijke concept ‘De stem van…’
 7. Bijschaven definitive logo

Na goedkeuring van het nieuwe woord- en beeldmerk is de site van Amsterdam City aangepast conform de nieuwe kleurstelling en met plaatsing van het logo.

Branding: meer dan visuele identiteit

Het is belangrijk te benadrukken dat branding veel verder gaat dan een logo, kleurstelling, typografie of beeldtaal. Branding is de beleving van een merk, de manier waarop mensen over een merk praten als het er zelf niet bij is. De ontwikkeling van het logo voor Amsterdam City is dan ook slechts één aspect van de totale brandingstrategie. i

De impact van een sterke branding

Het nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl dragen bij aan een sterkere positionering van Amsterdam City als belangenbehartiger van ondernemers in de binnenstad. De visuele identiteit creëert herkenning, consistentie en professionaliteit, en draagt bij aan een positieve beleving van de vereniging. Deze case study toont aan dat een doordachte brandingstrategie, met een sterk logo als basis, een waardevolle bijdrage kan leveren aan de succesvolle positionering van een organisatie.

Conclusie: De waarde van branding en huisstijl

Het nieuwe logo van Amsterdam City is meer dan een visueel element, maar het is geen branding. De doordachte aanpak heeft geresulteerd in een krachtige belichaming van de kernwaarden van de vereniging en een herkenbare stem voor ondernemers in de Amsterdamse binnenstad. De case study toont de waarde van een doordachte huisstijl die verder gaat dan louter visuele identiteit.

De volgende stap: branding.

Een huisstijl is slechts één aspect van branding. Branding omvat de gehele beleving van een merk, de manier waarop mensen over een merk praten als het er zelf niet bij is. Het beïnvloedt de marketing, de PR, de gebruikerservaring en de strategie van een organisatie.

De impact van branding

Een sterke brandingstrategie kan:

 • Herkenning en loyaliteit creëren
 • Een onderscheidende positie in de markt bewerkstelligen
 • De tevredenheid onder leden, klanten of gasten verhogen
 • De verkoop stimuleren

Door te investeren in branding kan een organisatie de impact van hun merk vergroten en hun doelstellingen op een effectievere manier realiseren. De case study toont een waardevolle eerste stap, maar de echte kracht van branding ligt in de holistische benadering van de gehele merkbeleving.

Aanbevelingen

 • Ontwikkel een merkstrategie die de kernwaarden, de doelgroep en de positionering van je organisatie definiëren.
 • Implementeer de merkstrategie consistent in alle uitingen, van de website tot de klantenservice.
 • Meet de impact van de brandingstrategie en optimaliseer deze waar nodig.

Gerelateerd

Lees verder op de blog van Latebytes over de psychologie achter succesvolle branding en hoe authenticiteit impact maakt.