Volharding en potentieel: Historiana’s casestudy

Uitdaging

Historiana ontstond uit de ambitie om een inspirerend platform te creëren waar onderwijsprofessionals de rijkdom van cultureel erfgoed konden gebruiken om inspirerend lesmateriaal te ontwikkelen. Ondanks een zorgvuldig doordacht ontwerp en de duidelijke behoefte, kwam de adoptie door de doelgroep langzamer op gang dan verwacht.

Aanpak

We hebben ons gericht op diepgaand systeembreed gebruikersonderzoek en de iteratieve ontwikkeling van platformfunctionaliteiten, waardoor we steeds verfijnde inzichten en verbeteringen in de gebruikerservaring realiseerden. Met generatief denken

1Generatief denken is een benadering van denken die zich richt op het genereren van nieuwe, creatieve ideeën en oplossingen, vaak door openheid, verbeeldingskracht, experimentatie en innovatie toe te passen. Het staat in contrast met reproductief denken, dat bestaande kennis en oplossingen gebruikt. en gevestigde gebruikersonderzoekstechnieken creëerden we een dynamische stroom van feedback en innovatie.

Illustratie van het ecosysteem rondom een student

De visuele weergave van het Historiana-ecosysteem biedt een helder inzicht in hoe studenten centraal staan in onze didactische tools en bronnen.

Resultaten

Historiana’s aanhoudende groei toont onze diepe verbintenis met onze missie, zelfs als de vooruitgang gematigd is. De eActivity Builder, Narratives, en de toenemende set van tools weerspiegelen de kracht en innovatie van het platform.

Doorlopende ondersteuning

De aanhoudende financiering onderstreept het vertrouwen van onze partners en financiers in het potentieel van Historiana. Het is een erkenning van het belang van het platform als een langetermijninvestering in educatieve innovatie en het verspreiden van historisch bewustzijn.

Leerpunten

Een centraal inzicht bij Historiana is het belang van veerkracht — het vermogen om te herstellen en aan te passen bij tegenslag. We streven naar constante verbetering, waarbij we flexibel inspelen op de feedback van gebruikers en de dynamiek van onderwijsbehoeften. We passen ‘systems thinking2Een benadering die niet naar afzonderlijke delen kijkt, maar naar hoe de delen met elkaar in verbinding staan en samen het geheel vormen. In het geval van Historiana gaat het om het begrijpen van hoe verschillende aspecten van het educatieve platform elkaar beïnvloeden. toe, een holistische benadering die kijkt naar de complexe samenhang tussen de verschillende onderdelen van ons project, en ‘generative design research’ 3Een onderzoeksmethode die erop gericht is om door samenwerking met gebruikers nieuwe ideeën te genereren. Het gaat om het creëren van ontwerpoplossingen die direct voortkomen uit de interactie met en de behoeften van de gebruikers., een proces waarin ontwerpideeën voortkomen uit directe interactie met eindgebruikers, in dit geval door middel van ‘participatory design4Dit is een benadering waarbij gebruikers betrokken worden bij het ontwerpproces. Ze spelen een actieve rol in het vormgeven van de producten en diensten die ze zelf zullen gebruiken, waardoor de oplossingen beter aansluiten bij hun behoeften en voorkeuren., waarbij gebruikers actief deelnemen aan het ontwerpproces.

Vooruitblik

Met een solide basis en aanhoudende ondersteuning, staat Historiana klaar om haar reikwijdte uit te breiden. Het fundament is gelegd, en met elke update en elke nieuwe gebruiker groeit de impact. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor een platform dat steeds meer een hoeksteen wordt in de wereld van geschiedenisonderwijs.

Over Historiana

Historiana is EuroClio’s digitale alternatief voor een traditioneel Europees geschiedenisboek. Het is een dynamisch, interactief en kritisch platform dat voortvloeide uit de behoefte om gedrukte materialen continu te herzien. Dit virtuele leerplatform biedt een flexibele en geschikte aanpak voor een vakgebied dat steeds in ontwikkeling is.

Partners

Huidig project

Watching Videos Like a Historian

Afgeronde projecten