Brainfarts en hoe ze te effectief te benutten

We denken voortdurend in ons leven. We passen toe wat we geleerd hebben, we beoordelen, we creëren, we analyseren,en nog veel meer. Maar wat is nu de kern van onze gedachtestromen? Onze “brainfarts”? In dit artikel zullen we dieper ingaan op de verschillende aspecten van denken, met als doel je te helpen je denkvaardigheden te verbeteren.

Brainfarts zijn, zoals ik het zie, spontaan opkomende gedachtes die soms onbedoeld je mond uitvliegen. Het zijn de ‘rauwe’ ideeën waarvan je weet dat ze in gezelschap niet altijd gewaardeerd worden. Maar die in bepaalde omstandigheden, zoals bij divergent of creatief denken, juist enorm waardevol kunnen zijn.

Tip: Zorg ervoor dat je de informatie ergens noteert. Door dingen uit je hoofd te halen, creëer je ruimte in je hoofd om te denken. Dit helpt je om informatie beter te verwerken, verbanden te leggen en nieuwe inzichten te krijgen.

Waar ben je nu?

Een eerste stap in het verbeteren van je denkvaardigheden is om te reflecteren op je huidige denkniveau. Beantwoord de volgende vragen eerlijk met “Ja”, “Weet niet” of “Nee”:

 • Ik ben een goede probleemoplosser.
 • Mensen in mijn omgeving vinden mij creatief.
 • Ik heb een goed oordeelsvermogen.
 • Ik kan makkelijk en snel beslissingen nemen.
 • Mijn beslissingen blijken meestal goed uit te pakken.
 • Ik denk graag goed na voordat ik iets zeg.
 • Ik schaam me er niet voor om vragen te stellen als ik iets niet begrijp.
 • Ik geniet van goede discussies en argumenten.
 • Ik beoefen regelmatig een kunstvorm (muziek, acteren, schilderen, etc.).
 • Ik luister graag naar de standpunten van anderen, ook al ben ik het er niet mee eens.
 • Ik zet informatie die op internet of televisie als feit wordt gepresenteerd meestal ter vraag.

Waar wil je naartoe?

Nadat je de vragen hebt beantwoord, is het tijd om na te denken over je doelen. Beoordeel op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 1 “Slechte denkvaardigheden” en 10 “Uitstekende denkvaardigheden” is) je huidige denkniveau. Identificeer vervolgens de drie gebieden waar je je het meest in wilt verbeteren. Beoordeel deze gebieden ook op een schaal van 1 tot 10.

Mogelijke gebieden voor verbetering:

 • Informatie toepassen
 • Informatie analyseren
 • Kritisch denken
 • Vragen stellen over informatie
 • Informatie evalueren
 • Nieuwe ideeën bedenken
 • Problemen oplossen
 • Beslissingen nemen
 • Zwakheden in ideeën identificeren
 • Bronnen kiezen voor onderzoek

Naast deze gebieden, zijn er wellicht nog andere gebieden waar je aan wilt werken. Noteer deze gebieden om ze in gedachten te houden.

Hoe kun je dit bereiken?

Duik in de diepe van wat de kern is van helder denken. Van doorgronden wat denken precies is, welke verschillende soorten er zijn en wat valkuilen in denken zijn.

 • Begrijpen wat het verschil is tussen goed uit je hoofd kunnen leren en denken.
 • Leren hoe te denken.
 • De verschillende soorten denken kennen.
 • Inzien waarom alle soorten denken belangrijk zijn.
 • Begrijpen wat kritisch denken is.
 • Logische drogredenen en foutieve aannames herkennen en vermijden.
 • Kritisch denkgewoontes ontwikkelen.
 • Onderzoek doen en kritisch denken.
 • Begrijpen wat creatief denken is.
 • Gewoontes ontwikkelen voor creatief denken.
 • Problemen oplossen.
 • Beslissingen nemen.
 • Brainstormen.

Van leren naar denken

In je jeugd gaat het vooral om het verzamelen van kennis en het leren omgaan met indrukken. Je neemt alles wat je meemaakt in je op en geeft het een plek. Naarmate je je ontwikkelt, word je steeds vrijer om zelf te leren denken. Dit betekent dat je verworven kennis en ervaring kunt omzetten in iets nieuws, iets eigens.

Zelfstandig leren denken omvat verschillende vaardigheden:

 • Nieuwe benaderingen en ideeën bedenken en evalueren. Je leert om kritisch na te denken over bestaande informatie en nieuwe ideeën te ontwikkelen.
 • Je kennis vergroten. Je blijft voortdurend nieuwe dingen leren en je kennisbasis uitbreiden.
 • Nieuwe, frisse ideeën te ontwikkelen of creëren. Je leert om creatief te denken en originele oplossingen te bedenken.

Om deze vaardigheden te ontwikkelen, zul je een reeks denkvaardigheden moeten gebruiken. OpenMinds daagt je uit om je vaardigheden en kennis te verbreden door middel van kritisch en creatief denken.

Je vrijheid om sturing te geven aan ideeën en om ideeën te genereren hangt direct samen met het ontwikkelen van betere en completere denkvaardigheden. Om een betere en completere denker te worden, is het beheersen van bepaalde vaardigheden en consistent oefenen essentieel.

Schrijf ik teksten die voor jou waardevol zijn? Abonneer je op de nieuwsbrief voor meer informatie over onder andere helder denken.