Implicit bias

Implicit bias | implicit prejudice | implicit attitude | impliciete bias | impliciete houding | onbewuste vooringenomenheid

Onbewuste vooringenomenheid: de blinde vlek in ons brein

Onbewuste vooringenomenheid, oftewel onbewuste vooroordelen, zijn negatieve houdingen ten opzichte van bepaalde groepen, waarvan we ons niet bewust zijn. Ze sluimeren diep in ons brein, gevormd door onze ervaringen en koppelen onterecht eigenschappen aan zaken als afkomst of gender. Deze onbewuste vooringenomenheid beïnvloeden onze daden en percepties, zonder dat we het beseffen. Het beïnvloed onze objectiviteit. Juist daarom is het cruciaal om ze te herkennen en te ontmantelen. Door ze te doorgronden, kunnen we onze interacties met de wereld eerlijker en inclusiever maken.

Hoe herken je ze?

  • Onverklaarbaar ongemak: Voel je je ongemakkelijk bij bepaalde mensen zonder duidelijke reden? Dit kan wijzen op onbewuste vooringenomenheid.
  • Snelle oordelen: Maak je snelle oordelen over mensen op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of andere sociale categorieën? Dit kan onbewuste vooringenomenheid zijn.
  • Onbewuste stereotypen: Pas je onbewust stereotypen toe op mensen die je ontmoet? Ga je er bijvoorbeeld vanuit dat iemand slecht is in wiskunde vanwege zijn of haar geslacht, of onsportief vanwege zijn lichaamsbouw?
  • Onbewuste beïnvloeding: Ga je onbewust anders om met mensen van verschillende sociale groepen, zelfs als je bewust probeert eerlijk te zijn? Dit kan wijzen op onbewuste vooringenomenheid die je gedrag beïnvloedt.

Tips

  • Doe een impliciete associatietest (IAT): Deze online tests kunnen je helpen onbewuste vooroordelen te onthullen.
  • Luister naar je intuïtie: Onbehagen is niet altijd een teken van vooringenomenheid, maar als het een terugkerend gevoel is bij een specifieke groep, is het de moeite waard om het verder te onderzoeken.
  • Zoek diverse perspectieven: Ga actief in gesprek met mensen met verschillende achtergronden om je eigen aannames uit te dagen en je begrip te verbreden.

Onthoud: onbewuste vooringenomenheid maakt onderdeel uit van de menselijkediersoort. Het is een normale menselijke neiging. De sleutel is om je er bewust van te zijn en er actief aan te werken om je ervan bewust te worden.

Ga naar de bovenkant