In-group bias

De ‘ons kent ons’-bias: Waarom we onze eigen groep bevoordelen

We kennen het allemaal: je bent op een feestje met mensen die je niet zo goed kent, en je voelt je meteen meer op je gemak als je iemand ontmoet die uit je eigen stad komt, studeert of dezelfde hobby’s heeft. Dit is een voorbeeld van de in-group bias, ook wel ‘ons kent ons’-bias of ingroup bias genoemd.

De in-group bias is de neiging om leden van onze eigen groep (familie, vrienden, collega’s, nationaliteit etc.) te bevoordelen boven buitenstaanders. We hebben de neiging om onze ingroup positiever te beoordelen en minder streng te oordelen dan leden van een outgroup.

Waarom we deze bias hebben

De in-group bias is een evolutionair voordeel. In de vroege geschiedenis van de mens was het belangrijk om samen te werken met mensen binnen onze eigen groep om te overleven. We ontwikkelden dus een neiging om mensen binnen onze groep te vertrouwen en te helpen, en mensen buiten onze groep met argwaan te bekijken.

De in-group bias kan echter ook leiden tot discriminatie en vooroordelen. We kunnen geneigd zijn om de prestaties van mensen in onze eigen groep te overschatten en de prestaties van mensen in een outgroup te onderschatten. We kunnen ook geneigd zijn om conflicten met mensen in een outgroup te laten escaleren.

Gevolgen van de in-group bias

De in-group bias kan een aantal negatieve gevolgen hebben:

  • Discriminatie: We kunnen mensen in een outgroup ongelijk behandelen op het gebied van banen, huisvesting,onderwijs en rechtsspraak.
  • Vooroordelen: We kunnen negatieve stereotypen over mensen in een outgroup hebben en deze stereotypen gebruiken om hun gedrag te rechtvaardigen.
  • Conflict: We kunnen meer geneigd zijn om conflicten met mensen in een outgroup te laten escaleren.

Wat kun je doen tegen de in-group bias?

De dingen die je kunt doen om de in-group bias te verminderen:

  • Wees je bewust van de bias: De eerste stap is om te erkennen dat we allemaal vatbaar zijn voor de in-group bias.
  • Zoek contact met mensen in een outgroup: Door contact te maken met mensen uit verschillende groepen, kun je je vooroordelen en stereotypen verminderen.
  • Bedenk de voordelen van diversiteit: Diversiteit kan leiden tot meer creativiteit, innovatie en probleemoplossing.
  • Focus op gedeelde waarden: In plaats van je te focussen op de verschillen tussen mensen, kun je je focussen op de waarden die jullie delen.

Door deze tips te volgen kun je de in-group bias beter herkennen en de negatieve gevolgen ervan verminderen.

Extra tip: Leer meer over de sociale identiteitstheorie. Deze theorie stelt dat onze identiteit gedeeltelijk wordt gevormd door onze lidmaatschap van sociale groepen. Door te begrijpen hoe sociale identiteit werkt, kun je beter begrijpen waarom we de neiging hebben om onze eigen groep te bevoordelen.

Door je bewust te zijn van de in-group bias, contact te maken met mensen in een outgroup, de voordelen van diversiteit te erkennen en je te focussen op gedeelde waarden, kun je een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving creëren.

Ga naar de bovenkant