Anchoring bias

We vertrouwen te sterk op het eerste stukje informatie dat we krijgen bij het nemen van een beslissing. Als je bijvoorbeeld een shirt in de aanbieding ziet voor €20, kan dat je ankerprijs worden. Hierdoor kan je elke prijs daarboven als duur beschouwen, zelfs als het shirt over het algemeen een goede deal is.

2024-06-18T16:04:10+00:00juni 18th, 2024|definitie|

Self-serving bias

De neiging om de eer te nemen voor successen en externe factoren de schuld te geven van mislukkingen. We zien onszelf graag in een positief licht, dus we schrijven positieve uitkomsten toe aan onze eigen vaardigheden en kunnen, maar bagatelliseren we onze rol in negatieve uitkomsten.

2024-06-18T16:17:11+00:00juni 18th, 2024|definitie|

In-group bias

De neiging om leden van onze eigen groep (familie, vrienden, collega's, nationaliteit etc.) te bevoordelen boven buitenstaanders. We hebben de neiging om onze ingroup positiever te beoordelen en minder streng te oordelen dan leden van een outgroup.

2024-06-18T16:00:58+00:00juni 18th, 2024|definitie|

Hindsight bias

Terugkijken op gebeurtenissen en het gevoel hebben dat we het "al die tijd wisten", ook al was dat niet zo.

2024-06-18T15:59:47+00:00juni 18th, 2024|definitie|

Availability bias

We beoordelen de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis van hoe gemakkelijk we ons voorbeelden ervan kunnen herinneren. Als iets ons gemakkelijk te binnen schiet, overschatten we hoe vaak het voorkomt. Bijvoorbeeld, als je net een nieuwsbericht hebt gezien over een vliegtuigcrash, ben je misschien meer bang om te vliegen, ook al komen vliegtuigcrashes statistisch gezien zelden voor.

2024-06-18T13:46:31+00:00juni 18th, 2024|definitie|

Confirmation bias

De neiging om informatie te prefereren die onze bestaande overtuigingen bevestigt en informatie te negeren die deze tegenspreekt. We zoeken naar informatie die onze kijk bevestigt en negeren bewijs dat deze mogelijk uitdaagt.

2024-06-18T13:32:27+00:00juni 18th, 2024|definitie|

Implicit bias

Onbewuste stereotypen die ons gedrag beïnvloeden. In tegenstelling tot andere denkfouten, werkt impliciete bias onbewust. We zijn ons er niet van bewust dat we deze houdingen of stereotypen hebben, wat ze nog sluimerender kan maken.

2024-06-18T13:12:17+00:00juni 18th, 2024|definitie|
Ga naar de bovenkant